bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu

22.06.2020

       Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski oraz załącznikiem do tego Regulaminu „Zasady zawierania umów wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.:
„Termomodernizacja budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2.1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4    wersja pdf

Załącznik nr 4.1

Załącznik nr 4.2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z posiedzenia Kimisji Przetargowej Zamawiającego

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Unieważnienie przetargu

Opublikował: Robert Sójka
Publikacja dnia: 22.06.2020

Dokument oglądany razy: 785
« inne aktualności